FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU „OD KREACJI DO EKOINNOWACJI”

1. DANE PERSONALNE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW

UWAGA: JEŚLI PRACĘ KONKURSOWĄ OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PROSZĘ O WPISANIE DANYCH WSZYSTKICH OSÓB, MAKSYMALNIE PIĘĆ OSÓB.

Liczba autorów pracy pole wymagane

Uczestnik nr 1

Imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon
Status
student absolwent
Nazwa uczelni
Nazwa wydziału
Nazwa kierunku

Uczestnik nr 2

Imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon
Status
student absolwent
Nazwa uczelni
Nazwa wydziału
Nazwa kierunku

Uczestnik nr 3

Imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon
Status
student absolwent
Nazwa uczelni
Nazwa wydziału
Nazwa kierunku

Uczestnik nr 4

Imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon
Status
student absolwent
Nazwa uczelni
Nazwa wydziału
Nazwa kierunku

Uczestnik nr 5

Imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon
Status
student absolwent
Nazwa uczelni
Nazwa wydziału
Nazwa kierunku

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ „EKOINNOWACJE W KADRZE”

Forma prezentacji
Opis zgłaszanego produktu/rozwiązania

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

3. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej